Nederlander wil liever kweekvlees dan vegetarisch

Kerkrade, 11 oktober 2016 – Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan wel eens kweekvlees te willen proberen. Zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Cube design museum is uitgevoerd. Het museum in Kerkrade initieerde het onderzoek voor de expositie ‘Meat The Future’ die gaat over de toekomst van vlees. Het onderzoek laat ook zien dat Nederlanders kweekvlees serieus overwegen boven een vegetarisch of veganistisch dieet. Belangrijkste reden hiervoor is dat ze graag vlees eten en het juist belangrijk vinden dat er alternatieven worden gevonden voor de huidige manier van vleesproductie.

In het onderzoek is gevraagd of de Nederlandse bevolking ooit van kweekvlees gehoord heeft en of ze weten wat het is. Meer dan een derde van de Nederlanders heeft nog nooit van kweekvlees gehoord en nog eens een derde heeft er wel van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt.

Kweekvlees populair alternatief
Kweekvlees wordt geproduceerd door dierlijke cellen in een bioreactor op te kweken tot een stukje vlees. Na deze korte uitleg geeft een groot deel (52%) van de Nederlandse bevolking aan kweekvlees weleens te willen proberen wanneer het op de markt komt. Meer dan een derde zou zelfs bereid zijn alle vlees en gevogelte in hun huidige dieet te vervangen door kweekvlees. Kweekvlees is daarmee een populairder alternatief dan de keuze voor een vegetarisch of veganistisch dieet of het vervangen van vlees door insecten.

Deze diashow vereist JavaScript.

In de toekomst mogelijk op ons bord
Op dit moment is kweekvlees nog volop in ontwikkeling; Nederland is leidend in de wetenschap over kweekvlees. ‘Meat The Future’ gaat nader in op kweekvlees als alternatief voor vleesproductie en laat dertig modellen van kweekvleesgerechten zien die in de toekomst mogelijk op ons bord belanden. De expositie is ontwikkeld in samenwerking met Koert van Mensvoort (Next Nature Network) en professor Mark Post, die in 2013 de eerste kweekvleesburger presenteerde. In de tentoonstelling zijn de gerechten opgedeeld in vier secties. Iedere sectie verkent een kwestie, waarin kweekvlees een rol kan spelen: de behoefte aan duurzame productie, het voorkomen van voedseltekort, het vermijden van dierenleed en het opdoen van nieuwe eetervaringen. Door de manier van productie biedt kweekvlees namelijk meer mogelijkheden van vleesconsumptie, dan de huidige manier van vleesproductie.

Iedere dag vlees
In het onderzoek, uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 539 respondenten, is ook gevraagd naar de huidige vleesconsumptie van Nederlanders. Dat vleesconsumptie voor veel Nederlanders belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat bij 52% van de respondenten vlees of gevogelte iedere dag op het menu staat. Slechts 3% van de Nederlandse bevolking eet nooit vlees. Toch is het zo dat meer dan de helft van de Nederlanders (55%) het belangrijk vindt dat er alternatieven worden gevonden voor de huidige manier van vleesproductie. Het feit dat de huidige manier van vleesproductie in de bio-industrie hen tegen de borst stuit, wordt genoemd als belangrijkste reden om op zoek te gaan naar alternatieven (37%). Alternatieve vleesproductie wordt ook gezien als mogelijke oplossing voor het wereldvoedselprobleem (17%). Met de verwachte groei van de wereldbevolking kunnen we niet op dezelfde schaal vlees blijven consumeren. Daarnaast spelen de milieuverontreiniging en de inefficiëntie van de huidige manier van vleesproductie voor de Nederlander een rol om op zoek te gaan naar alternatieve manieren van vleesproductie (respectievelijk 18% en 12%).

Opening Meat The Future - Cube design museum
Vlnr: Hans Gubbels (directeur Cube design museum), Koert van Mensvoort (Next Nature Network), gedeputeerde Patrick van der Broeck (provincie Limburg) en professor Mark Post hebben gisteren met het lichten van de cloches gezamenlijk de expositie ‘Meat The Future’ geopend, die vanaf vandaag te bezoeken is in Cube design museum te Kerkrade.

Expositie biedt inzicht in kweekvlees
Uit het onderzoek blijkt ook dat, hoewel veel mensen het willen proberen, er ook nog veel twijfels heersen rond de consumptie van kweekvlees: is het wel veilig voor mijn lichaam, hoe smaakt het en wat is de invloed van kweekvlees op de economie en veehouderij? Met de expositie “Meat The Future” wil Cube design museum consumenten een platform bieden waar ze kennis en inzicht op kunnen doen over kweekvlees en kunnen discussiëren en reflecteren op alternatieven voor vleesproductie. De expositie is tot en met 11 juni 2017 te bezoeken in Cube design museum op het Museumplein te Kerkrade.